Kategorije
Svaki igrač ima pravo igrati u samo jednom timu iste starosne kategorije i mora biti u stanju da dokaže svoje godište validnom putnom ispravom.
Each player is allowed to play in only one team of the same age-group and must be able to prove his/her age with a valid ID or passport.